CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

  • Đánh giá và quản lý chất lượng nông sản
  • Phát triển và đào tạo tiêu chuẩn VietFarm
  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm nông sản
  • Phát triển và chuyển giao công nghệ về nông nghiệp bền vững
  • Liên kết và phát triển thị trường
  • Phân phối và cung ứng
  • Xuất nhập khẩu

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng