GIẢI THƯỞNG SÁNG KIẾN VIETFARM

Các giải thưởng VietFarm nhằm khuyến khích sự thi đua cùng tiến bộ giữa các thành viên của VietFarm. Giải thưởng VietFarm nhằm tiếp thêm động lực để các hộ sản xuất hoàn thiện những tiêu chí đánh giá của tiêu chuẩn cũng như tạo nên một sân chơi kết nối thân thiện, cởi mở giữa VietFarm với các hộ sản xuất cùng như các hộ sản xuất với nhau.

Trong năm 2018, VietFarm tiến hành tổ chức giải thưởng VietFarm – Tự hào nông sản Việt 2018 nhằm mục đích khuyến khích việc thực hành, sáng kiến tốt, tạo cơ hội để các đơn vị nâng cao năng lực, hiệu quả kinh tế.

Chi tiết chương trình vui lòng truy cập : https://vietfarm.org.vn/thong-tin-ve-chuong-trinh-giai-thuong-vietfarm-tu-hao-nong-san-viet-2018/

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng