QUY TRÌNH KỸ THUẬT CÂY ĂN QUẢ

Trường học trực tuyến hướng tới khả năng của nông dân trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất có hiệu quả, bền vững với ý thức sâu sắc về trách nhiệm xã hội và môi trường. Tại đây, các nhà sản xuất có thể tìm hiểu về các khóa học trực tuyến liên quan đến quy trình kỹ thuật đối với các loại cây ăn quả bao gồm 05 loại cây: 

Video được lấy từ trang Youtube chính thức của Tiêu Chuẩn VietFarm. Để theo dõi thêm, vui lòng truy cập: https://www.youtube.com/channel/UCikEfwiVJ06HcztlL1WNtIQ

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng