ĐĂNG KÝ THAM GIA VIETFARM

Nhằm đưa đến một tiêu chuẩn VietFarm khoa học và tạo mọi điều kiện để các hộ sản xuất có thể tham gia một cách dễ dàng nhất, VietFarm đã có một mô hình để trở thành thành viên của VietFarm.

Đầu tiên, hộ sản xuất cần tải mẫu đơn bày tỏ nguyện vọng tham gia VietFarm tại đây

Trong 2 năm đầu:

Bước 1: Nộp đơn:

 • Các hộ sản xuất có mong muốn trở thành thành viên của VietFarm sẽ nộp đơn đến Ban thư ký VietFarm tại standards@vietfarm.org.vn  với mẫu đơn bày tỏ nguyện vọng tham gia VietFarm.
 • Ban thư ký sẽ kiểm tra nội dung đơn và gửi đến Hội đồng đánh giá VietFarm.

Bước 2: Tập huấn:

 • Sau khi Hội đồng đánh giá xét duyệt thông qua đơn mà các hộ sản xuất gửi, các hộ nông dân sẽ được đào tạo, tập huấn để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn VietFarm và cách đánh giá sản phẩm.

Bước 3: Tự đánh giá:

 • Các hộ sản xuất sẽ thực hiện các quy trình tự đánh giá về sản phẩm của mình thông qua: các báo cáo, bản liệt kê danh mục sản phẩm, quy trình sản xuất và các bằng chứng chứng minh liên quan.

Bước 4: Xác nhận:

Sau khi có bản tự đánh giá của các hộ sản xuất, Hội đồng đánh giá VietFarm sẽ xét duyệt:

 • Trở thành thành viên của VietFarm: đạt 80% các chỉ tiêu của tiêu chuẩn VietFarm
 • Nếu không đạt đến 80% tiêu chuẩn VietFarm, các hộ sản xuất sẽ được thông báo về những vấn đề của từng hộ và được phép hoàn thiện lại trong vòng 6 tháng.

Bước 5: Chứng nhận

 • Chứng nhận đạt được tiêu chuẩn VietFarm có giá trị trong vòng 6 tháng.
 • Các hộ sản xuất sẽ được dán nhãn VietFarm trên các sản phẩm.
 • VietFarm sẽ hỗ trợ các hộ sản xuất về các kỹ năng nâng cao năng lực sản xuất, từ khâu trồng trọt, chế biến đến tiêu thụ thong qua các buổi tập huấn.
 • VietFarm sẽ hỗ trợ các hộ sản xuất kết nối, giao thương xúc tiến thương mại với thị trường trong và ngoài nước.

Bước 6: Cấp lại chứng nhận

 • 6 tháng 1 lần

Kể từ năm thứ 3:

Kể từ năm thứ 3, các hộ sản xuất sẽ được tiêu chuẩn VietFarm đánh giá lại để hoàn thành chất lượng cho các sản phẩm, cụ thể như sau:

Sau Bước 3: Tự đánh giá

Bước 3.2: Đánh giá độc lập:

 • Do các chuyên gia của VietFarm tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất, đóng gói,… của các hộ sản xuất

Bước 4: Xác nhận:

Hội đồng đánh giá VietFarm sẽ xét duyệt :

 • Trở thành thành viên của VietFarm: đạt 80% các chỉ tiêu của tiêu chuẩn VietFarm
 • Nếu không đạt đến 80% tiêu chuẩn VietFarm, các hộ sản xuất sẽ được thông báo về những vấn đề của từng hộ và được phép hoàn thiện lại trong vòng 6 tháng.

Bước 5: Cấp tiếp chứng nhận:

 • Sau khi được cấp chứng nhận. các hộ sản xuất chính thức gia nhập hệ thống VietFarm.

Bước 6: Gia hạn chứng nhận:

 • Các hộ sản xuất được gia hạn chứng nhận VietFarm.

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng