Mục tiêu phát triển của cộng đồng Vietfarm    

1.1  Cộng đồng Vietfam cùng nâng cao lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu của nhà sản xuất, chế biến và phân phối

1.2  Tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao hơn, sản phẩm được công nhận theo tiêu chuẩn Vietfarm được đánh giá cao, dễ dàng lưu thông trên thị trường Việt Nam và một số nước nhập khẩu nông sản Việt nam

1.3  Thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi, trồng trọt bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và đảm bảo lợi ích cho toàn xã hội

1.4  Vietfarm tạo sự liên kết chặt chẽ giữa: nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà quản lý

1.5  Thành viên sản xuất Vietfarm cam kết cùng nhau duy trì chất lượng sản phẩm

1.6  Người mua Vietfarm góp phần thay đổi thói quen sản xuất, cách suy nghĩ của nông dân cũng như doanh nghiệp về sản xuất nông nghiệp bền vững theo tiêu chuẩn Vietfarm

1.7  Nâng cao năng lực sản xuất qua các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT (Cách sử dụng phân hữu cơ, các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học nhằm giảm thiểu lưu lượng dư tồn các độc chất, vi sinh vật gây hại). Nhờ đó, ý thức về đảm bảo ATVSTP trong mỗi người dân đã được nâng cao, tạo nền móng cho việc xây dựng thương hiệu và mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn Vietfarm và thương hiệu của nhóm hợp tác xã được nâng cao.

1.8  Thành viên được hỗ trợ về giống, kỹ thuật trồng trọt, sử dụng thuốc BVTV, thu hoạch, sơ chế và bao tiêu sản phẩm

1.9  Sản phẩm do thành viên Vietfarm sản xuất được gắn logo tiêu chuẩn Vietfarm, mã vạch, mã QR code giúp cơ quan quản lý nhà nước cũng như khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, đầu ra và giá thành ổn định, giúp nhà sản xuất yên tâm

Cộng đồng VietFarm là ai?

hãy cùng tìm hiểu. xem tại đây: https://www.facebook.com/vietfarm.prideofvietnam/videos/2121538284769796/

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng