NÂNG CAO NĂNG LỰC

Các chương trình nâng cao năng lực của VietFarm nhằm đưa đến cho người nông dân những kiến thức có ích, phù hợp với sản phẩm của mình qua việc nâng cao năng lực sản xuất, tổ chức, làm việc,… Công việc này sẽ giúp người nông dân có thêm những phương pháp sản xuất hiệu quả, phù hợp hơn và tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng