VietFarm là một hệ thống tiêu chuẩn độc lập được công nhận bởi cơ quan tiêu chuẩn quốc tế và có thể áp dụng mở cho các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại trong ngành nông nghiệp. Với chất lượng hàng hóa đạt tiêu chuẩn quốc tế và các giá trị cam kết bền vững, những người sản xuất nông nghiệp vừa và nhỏ của Việt nam sẽ đạt được sự tín nhiệm của các bạn hàng và người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Thông qua việc xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn , đơn vị tiêu chuẩn sẽ chứng nhận cho các sản phẩm và dán nhãn trên các sản phẩm được chứng nhận.

MỤC TIÊU

Tiêu chuẩn VietFarm được xây dựng dựa trên các mục tiêu lớn:

  • Hỗ trợ các hộ sản xuất trong chuỗi chung ứng nông sản dưới thương hiệu VietFarm.
  • Khuyến khích phát triển bền vững trong sản xuất, kinh doanh cùng với đạo đức, minh bạch với các trụ cột phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.
  • Đảm bảo sản phẩm an toàn, chất lượng.
  • Tạo sự liên kết chặt chẽ giữa người nông dân, các nhà khoa học, nhà kinh doanh, phân phối và các nhà quản lý.

SỨ MỆNH

Tiêu chuẩn VietFarm được xây dựng bởi Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Công Bằng Xanh (GFT) và Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI), tổ chức quốc tế Vectra International và các đối tác khác, được sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển Ireland tại Việt Nam với sử mệnh xây dựng một cộng đồng VietFarm liên minh, liên kết của những người sản xuất vừa và nhỏ tại Việt Nam gây dựng uy tín với các bạn hàng, người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Không dừng lại đó, VietFarm muốn nâng cao trách nhiệm của người tiêu dùng với xã hội và môi trường sinh thái.

TẦM NHÌN

VietFarm hướng tới mục tiêu góp phần thúc đẩy nông sản Việt Nam cam kết sản xuất với các giá trị cam kết bền vững theo tiêu chuẩn VietFarm, hướng tới hàng hóa nông sản Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó, giúp những người sản xuất vừa và nhỏ của Việt Nam có được sự tín nhiệm của các bạn hàng và người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Sản phẩm có chứng nhận VietFarm sẽ được kiểm định và chứng nhận từ khâu trồng đến sản xuất, sơ chế, chế biến và đóng gói thành phẩm. Các sản phẩm đạt chứng nhận sẽ được dán nhãn VietFarm và đảm bảo chất lượng trên thị trường trong và ngoài nước.

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng