Tìm người sản xuất VietFarm

VietFarm là cầu nối trực tiếp giữa người tiêu dùng, nhà phân phối và các hộ sản xuất tại Việt Nam.

Đặc biệt, khi đăng ký tham gia vào hệ thống tiêu chuẩn VietFarm, người tham gia sẽ được truy cập vào cơ sở dữ liệu khách hàng của VietFarm.

Truy cập link này để đăng ký trở thành thành viên của VietFarm.

VietFarm sẽ liên lạc bạn để tiến hành xét duyệt đơn đăng ký thành viên.

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng