VIETFARM VÀ CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ KHÁC

Tiêu chuẩn VietFarm dựa trên những lợi ích, thành tựu của các tiêu chuẩn khác trên thế giới, từ đó cải thiện cho phù hợp với điều kiện của người nông dân Việt Nam để phát triển hoàn thiện hơn. Cũng giống như các tiêu chuẩn như World Fair Trade Organization, Fair Trade,.. Tiêu chuẩn VietFarm cũng nhằm mục đích phát triển bền vững thông qua năng suất, và tính chuyên nghiệp trong làm nông nghiệp, các tiêu chuẩn về môi trường để bảo tồn hệ sinh thái, đất đai.. Thêm vào đó, các tổ chức quốc tế nói chung và VietFarm nói riêng nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối giao thương nhằm tăng cường thương mại công bằng, mở rộng thị trường sản phẩm…

Đối với VietFarm, VietFarm đặc biệt nhắm vào các hộ sản xuất vừa và nhỏ, sản xuất còn thiếu khoa học, năng lực cạnh tranh còn kém, nhằm giúp các hộ sản xuất có một quy trình sản xuất chất lượng, năng suất, nâng cao khả năng cạnh tranh và đạt được sự tín nhiệm của người tiêu dùng.

VietFarm đồng hành cùng các hộ sản xuất từ khâu chọn giống, trồng trọt, chế biến, bán ra,.. không chỉ hỗ trợ về các hoạt động nông nghiệp mà còn hỗ trợ về kiến thức chuyên môn, nhận thức và tư duy hiện đại trong lao động sản xuất.

VietFarm mong muốn trở thành một bộ tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với người nông dân Việt Nam, chung tay xây dựng phát triển bền vững cho nông sản Việt Nam.

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng