ĐỐI TÁC

VietFarm thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược trong  phát triển nông nghiệp Việt Nam bền vững bao gồm các tổ chức tiêu chuẩn, các tổ chức phát triển, nhà tài trợ, hiệp hội ngành hàng, bạn hàng hướng tới mục tiêu giúp những người sản xuất nhỏ áp dụng tiêu chuẩn để sản xuất có chất lượng, có đạo đức và hội nhập quốc tế.

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là tổ chức phi chính phủ hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quản trị nhà nước tốt để tạo dựng một xã hội mà ở đó người nghèo, phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai được tôn trọng và đối xử công bằng trong bối cảnh hội nhập kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam và thế giới.

Greenfair Trade – Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Công Bằng Xanh (GFT) cam kết với các giá trị của doanh nghiệp xã hội và thương mại công bằng. Greenfair Trade liên kết với người sản xuất, người mua trong lĩnh vực nông sản an toàn, chất lượng, có chứng nhận quốc tế.

VECTRA International là một tổ chức độc lập hoạt động thông qua một mạng lưới các chuyên gia độc lập ở hơn 20 quốc gia gồm các chuyên gia độc lập hoạt động trong lĩnh vực CSR cung ứng các hoạt động triển khai thực hiện có sáng tạo các chiến lược trách nhiệm xã hội cho cả lĩnh vực công và tư nhằm đạt được lợi thế cạch tranh một cách có trách nhiệm.

Viện tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam – VSQI là Tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học.

Quỹ viện trợ Ailen – Irish Aid là chương trình phát triển của Chính phủ Ireland dành cho các nước đang phát triển. Chương trình được quản lý bởi Phòng Hợp tác phát triển của Bộ Ngoại giao và Thương mại Ailen.

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng