Tham vấn công chúng Bộ tiêu chuẩn VietFarm

Tiêu chuẩn VietFarm là một hệ thống tiêu chuẩn độc lập về nông nghiệp và sản phẩm nông sản của Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại trong ngành nông nghiệp. Tiêu chuẩn VietFarm hướng tới hàng hóa nông sản Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và  được sản xuất với các giá trị bền vững về môi trường và xã hội. Tiêu chuẩn VietFarm hướng tới hàng hóa nông sản Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và được sản xuất cam kết bền vững, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của Việt Nam sẽ có được sự tín nhiệm của các bạn hàng, người tiêu dùng trong và ngoài nước. Sản phẩm có chứng nhận VietFarm sẽ được kiểm định và chứng nhận từ khâu trồng trọt đến sản xuất, sơ chế, chế biến và đóng gói thành phẩm và quá trình phân phối trên thị trường.

 

Tháng 9/2018, Bộ Tiêu chuẩn VietFarm đã chính thức được công bố. Trong quá trình áp dụng thí điểm và thực hành tiêu chuẩn, chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi cho bộ tiêu chuẩn. Tham vấn lần đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Để tìm hiểu thêm về Tiêu chuẩn VietFarm, vui lòng xem tại: Tiêuu chuẩn VietFarm | VIETFARM STANDARDS hoặc www.VietFarm.org.vn.  

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về goo.gl/eYNDNc hoặc gửi email trực tiếp đến standards@vietfarm.org.vn | info@vietfarm.org.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Ban thư ký Tiêu chuẩn VietFarm

 

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng