Tham vấn công chúng Bộ tiêu chuẩn VietFarm

Tiêu chuẩn VietFarm là một hệ thống tiêu chuẩn độc lập về nông nghiệp và sản phẩm nông sản, áp dụng cho các hộ sản xuất nhỏ, các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm sản xuất, các liên minh, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, trang trại và các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực nông sản. Sản phẩm có chứng nhận VietFarm sẽ được kiểm định và chứng nhận từ khâu chăn nuôi đến sản phẩm xuất bán của người nông dân. Các sản phẩm đạt chứng nhận sẽ được dán nhãn VietFarm.

Bộ tiêu chuẩn VietFarm được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hành nông nghiệp tốt và yêu cầu kỹ thuật về nông sản của quốc tế và khu vực, kết hợp với các tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm nông sản và các quy định hiện hành về an toàn thực phẩm của Việt Nam.

Tiêu chuẩn VietFarm được xây dựng và quản trị bởi Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI – một tổ chức phi chính phủ) và các đối tác khác. Dự án được sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Ireland tại Việt Nam.

Hệ sinh thái Tiêu chuẩn VietFarm bao gồm:

1. Tiêu chuẩn trồng trọt VietFarm

2. Tiêu chuẩn trồng trọt hữu cơ VietFarm

3. Tiêu chuẩn chăn nuôi cacbon thấp VietFarm

4. Tiêu chuẩn chăn nuôi hữu cơ VietFarm

Tháng 9/2018, Bộ Tiêu chuẩn trồng trọt VietFarm đã chính thức được công bố. Tham vấn lấy ý kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Bộ tiêu chuẩn này đã được hoàn thiện vào tháng 02/2019 và áp dụng.

Tháng 7/2023, Bộ Tiêu chuẩn trồng trọt hữu cơ VietFarm đã chính thức được công bố. Tham vấn lấy ý kiến đến ngày 31 tháng 09 năm 2023. Bộ tiêu chuẩn này đã được hoàn thiện vào tháng 10/2023 và áp dụng.

Tháng 12/2023, Bộ Tiêu chuẩn chăn nuôi cac-bon thấp VietFarm và Bộ tiêu chuẩn chăn nuôi hữu cơ VietFarm đã xây dựng xong bản dự thảo. Nhằm hoàn thiện cho 02 bộ tiêu chuẩn chăn nuôi này trong quá trình thí điểm và thực hành tiêu chuẩn, chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp và phản hồi từ các nhà sản xuất, các chuyên gia và các đơn vị quan tâm.

Thời hạn: Tham vấn lấy ý kiến đến 23h59’, ngày 05 tháng 05 năm 2024.

Để tìm hiểu thêm về Tiêu chuẩn chăn nuôi cacbon thấp VietFarm và Tiêu chuẩn chăn nuôi hữu cơ VietFarm, vui lòng xem tại: www.VietFarm.org.vn.

Cụ thể:

– Bộ tiêu chuẩn chăn nuôi cac-bon thấp VietFarm: Link

– Bộ tiêu chuẩn chăn nuôi hữu cơ VietFarm: Link

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về: 

https://bit.ly/Thamvan-VFS-LCLS03-2023 đối với Tiêu chuẩn chăn nuôi cac-bon thấp VietFarm

https://bit.ly/Thamvan-VFS-OLS04-2023 đối với Tiêu chuẩn chăn nuôi hữu cơ VietFarm

hoặc gửi email đóng góp ý kiến trực tiếp đến standards@vietfarm.org.vn

(Vui lòng ghi rõ: tham vấn ý kiến đối với từng bộ tiêu chuẩn: Bộ tiêu chuẩn chăn nuôi cacbon thấp VietFarm hoặc Bộ tiêu chuẩn chăn nuôi hữu cơ VietFarm)

Trân trọng cảm ơn!

Ban thư ký Chương trình Tiêu chuẩn VietFarm.

 

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng