VietFarm là một hệ thống tiêu chuẩn độc lập được công nhận bởi cơ quan tiêu chuẩn quốc tế và có thể áp dụng mở cho các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại trong nghành nông nghiệp. Với chất lượng hàng hóa đạt tiêu chuẩn quốc tế và các giá trị cam kết bền vững, những người sản xuất nông nghiệp vừa và nhỏ của Việt nam sẽ đạt được sự tín nhiệm của các bạn hàng và người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Thông qua việc xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn , đơn vị tiêu chuẩn sẽ chứng nhận cho các sản phẩm và dán nhãn trên các sản phẩm được chứng nhận.

Tiêu chuẩn VietFarm  được xây dựng bởi Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Công Bằng Xanh (GFT)Viện Tiêu Chuẩn Chất Lượng Việt Nam, tổ chức Vectra International và các đối tác khác. Dự án được sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển Ireland tại Việt nam.

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng