CHƯƠNG TRÌNH

Bên cạnh bộ tiêu chuẩn đánh giá, chứng nhận về chất lượng sản phẩm, VietFarm còn xây dựng, phát triển các chương trình nhằm mục đích khuyến khích thành viên của VietFarm trong lao động sản xuất, tập huấn nâng cao năng lực và tạo điều kiện để các hộ sản xuất đến gần hơn với người tiêu dùng hay nhà nhập khẩu.

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng