HỆ THỐNG NHÃN HIỆU VIETFARM

Tiêu chuẩn VietFarm áp dụng cho 3 nhóm ngành hàng:

  • Nhóm cây công nghiệp
  • Nhóm cây quả
  • Nhóm rau, củ, quả

Không chỉ đem lại những lợi ích thiết thực cho các hộ sản xuất, VietFarm còn đem lại những lợi ích cho người tiêu dùng và thúc đẩy, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm của VietFarm:

  1. Người tiêu dùng sử dụng những sản phẩm được dán nhãn VietFarm có thể tin tưởng vể chất lượng sản phẩm, sạch và có ý nghĩa bảo vệ môi trường, mang ý nghĩa nhân văn.
  2. Tiêu chuẩn VietFarm góp phần thay đổi thói quen người tiêu dùng theo hướng tiêu dùng chủ động và thông thái.
  3. Thêm vào đó, người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của VietFarm chính là góp phần chung tay xây dựng niềm tự hào nông sản Việt.

Người tiêu dùng có lợi ích gì từ VietFarm?

xem thêm: https://www.facebook.com/vietfarm.prideofvietnam/videos/2116968698560088/

Vietnam is the second largest exporter of Coffee in the world behind Brazil. The opportunity for a worldwide Vietnam branded coffee is huge

TRÀ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

CACAO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor lectus nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

HẠT ĐIỀU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor lectus nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

MACADAMIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

HOA QUẢ TƯƠI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor lectus nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

THẢO MỘC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor lectus nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

GIA VỊ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

NƯỚC ÉP VÀ MỨT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor lectus nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng