QUỸ VIETFARM

Quỹ VietFarm được thành lập nhằm đóng góp một phần công sức cho việc hỗ trợ các hộ sản xuất về giống, phương tiện kỹ thuật, công cụ sản xuất.. với mục đích chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hệ thống hóa và khoa học hơn. 

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng