MỤC TIÊU CỦA TIÊU CHUẨN VIETFARM

Mục tiêu của tiêu chuẩn VietFarm là tạo những điều kiện và môi trường thuận lợi nhất để các nhóm sản xuất, đơn vị sản xuất ứng được yêu cầu về nông nghiệp thông qua việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn VietFarm và qua đó tăng khả năng cạnh tranh của thị trường trong nước và quốc tế. 

Tiêu chuẩn VietFarm giúp các hộ sản xuất thực hiện chuẩn hoá quá trình lập kế hoạch, nâng cao năng lực sản xuất và thực hành nông nghiệp bền vững với chi phí hợp lý và thúc đẩy tiếp cận thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản có chất lượng với việc truy xuất nguồn gốc rõ ràng kèm theo nhãn mác của VietFarm.  Tiêu chuẩn VietFarm cũng đảm bảo minh bạch và đạo đức trong sản xuất, kinh doanh nhằm tăng uy tín trong đàm phán, ký kết, đảm bảo mức giá công bằng.

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng