LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Trường học trực tuyến hướng tới khả năng của nông dân trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất có hiệu quả, bền vững với ý thức sâu sắc về trách nhiệm xã hội và môi trường. Tại đây, các nhà sản xuất có thể tìm thấy các khóa học trực tuyến thân thiện với người dùng và có tính tương tác cao về các chủ đề khác nhau như canh tác bền vững, tổ chức, quản lý nguồn nhân lực, sử dụng tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm, v.v.
Để tìm hiểu thêm về trường học trực tuyến của VietFarm, vui lòng truy cập kênh Youtube chính thức của Tiêu chuẩn VietFarm: https://www.youtube.com/channel/UCikEfwiVJ06HcztlL1WNtIQ

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng