CÂU CHUYỆN TẠO ĐỔI THAY

Tiêu chuẩn VietFarm muốn đem đến cho các hộ sản xuất những câu chuyện truyền cảm hứng, động lực trong việc sản xuất các sản phẩm chất lượng, sạch để từ đó cải thiện kinh tế gia đình. Những câu chuyện của các thành viên VietFarm cho thấy những tác động tích cực mà VietFarm đem lại cho thành viên.

Câu chuyện tại đổi thay

Câu chuyện của bác Nguyễn Bông – nông dân trồng cà phê tại Cầu Đất

15 Tháng Sáu, 2018 11:11 sáng
[chi tiết]

Anh Võ Khanh – Nông dân trồng cà phê tại Cầu Đất

15 Tháng Sáu, 2018 10:39 sáng
[chi tiết]

Câu chuyện của anh Y Mer Niê – Xã viên HTX Nông nghiệp công bằng Cư Dliê M’nông

15 Tháng Sáu, 2018 10:33 sáng
[chi tiết]

Tổ hợp tác sản xuất chè sạch Mường Do – Thí điểm nâng cao chuỗi giá trị chè Shan tuyết thông qua chế biến và marketing sản phẩm

13 Tháng Sáu, 2018 4:53 chiều
[chi tiết]

VietFarm thí điểm nâng cao giá trị sản phẩm cà phê Sơn La thông qua chế biến.

13 Tháng Sáu, 2018 4:25 chiều
[chi tiết]

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng