CÂU CHUYỆN CỦA VIETFARMERS

Tiêu chuẩn VietFarm muốn đem đến cho các hộ sản xuất những câu chuyện truyền cảm hứng, động lực trong việc sản xuất các sản phẩm chất lượng, sạch để từ đó cải thiện kinh tế gia đình. Những câu chuyện của các thành viên VietFarm cho thấy những tác động tích cực mà VietFarm đem lại cho thành viên.

Câu chuyện VietFarmers

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Công bằng Eakmat Hòa Đông

21 Tháng Mười, 2022 4:27 chiều
[chi tiết]

NHÓM SẢN XUẤT TRÀ SINH HỌC MƯỜNG DO

14 Tháng Mười, 2022 5:04 chiều
[chi tiết]

Nâng tầm giá trị cam thông qua việc xây dựng chất lượng áp dụng tiêu chuẩn VietFarm

14 Tháng Mười, 2022 4:30 chiều
[chi tiết]

HỢP TÁC XÃ MINH TOÀN LỢI: THỰC HÀNH TỐT TRONG QUÁ TRÌNH Ủ VỎ CÀ PHÊ VỚI CHẾ PHẨM VI SINH

14 Tháng Mười, 2022 4:10 chiều
[chi tiết]

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI TRÁI TIM ẤM ÁP

14 Tháng Mười, 2022 3:15 chiều
[chi tiết]

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng