CÂU CHUYỆN CỦA VIETFARMERS

Tiêu chuẩn VietFarm muốn đem đến cho các hộ sản xuất những câu chuyện truyền cảm hứng, động lực trong việc sản xuất các sản phẩm chất lượng, sạch để từ đó cải thiện kinh tế gia đình. Những câu chuyện của các thành viên VietFarm cho thấy những tác động tích cực mà VietFarm đem lại cho thành viên.

Câu chuyện VietFarmers

Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Eakiet

27 Tháng Tư, 2020 12:29 chiều
[chi tiết]

Hợp tác xã Thương mại công bằng Thuận An: Tăng sức mạnh kinh tế cho nông dân trồng cà phê nhỏ tại Việt Nam

2 Tháng Ba, 2020 8:57 sáng
[chi tiết]

Câu chuyện VietFarm – Những trăn trở vực dậy vùng chè cổ thụ

11 Tháng Sáu, 2019 11:04 sáng
[chi tiết]

Chợ phiên Nông sản sạch Mộc Châu

23 Tháng Năm, 2019 4:24 chiều
[chi tiết]

Câu chuyện của bác Nguyễn Bông – nông dân trồng cà phê tại Cầu Đất

15 Tháng Sáu, 2018 11:11 sáng
[chi tiết]

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng