Tập huấn về Phương pháp nông nghiệp Shimamoto và Ứng dụng công nghệ vi sinh của Nhật Bản trong canh tác nông nghiệp hữu cơ

Trong chuỗi kế hoạch xây dựng năng lực sản xuất, định hướng hữu cơ với chi phí thấp trong lĩnh vực nông nghiệp, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, VietFarm đã tổ chức chương trình tập huấn cho các nông hộ, HTX. Tại đây, các học viên học tập các kiến thức bổ ích về phương pháp nông nghiệp Shimamoto và Ứng dụng công nghệ vi sinh của Nhật Bản trong canh tác nông nghiệp hữu cơ.

Không chỉ được tiếp cận tìm tìm hiểu về các lý thuyết như chế phẩm sinh học EM, các sản xuất phân hữu cơ vi sinh, các chế tạo đất hữu cơ, xử lý chất thải nông nghiệp… mà các học viên còn được thực hành tại Trang trại AmiFarm cùng với giảng viên Nguyễn Quang Vinh.

Những buổi học thiết thực với những kiến thức bổ ích và ý nghĩa, các học viên đều tiếp thu một cách hiệu quả và có thể tự thực hành nông nghiệp tại cơ sở của mình.

VietFarm mong muốn rằng, với những nỗ lực không ngừng giúp các học viên có thêm kiến thức, nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng các công nghệ tiên tiến với chi phí thấp sẽ giúp các cơ sở sản xuất dần chuẩn hóa đầu ra, có được những sản phẩm thu lợi cao và đáp ứng được yêu cầu về môi trường sinh thái, trách nhiệm xã hội.

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng