Tập huấn về Tiêu chuẩn VietFarm cho 6 tổ nhóm hợp tác xã

Tiếp tục đến với những vùng đất nông nghiệp trên cả nước nhằm giúp đỡ bà con nâng cao năng lực sản xuất, chuẩn hóa đầu ra, từng bước tiếp cận hiệu quả đến các thị trường xuất khẩu lớn, VietFarm đã làm việc với các nông hộ, hợp tác xã; tiến hành tập huấn về tiêu chuẩn VietFarm.

 

Các nhóm sản xuất chè Mường Do, cà phê Nà Sản, cà phê Noong Lào, tỏi Yên Châu, nhóm rau quả Mộc Châu, chè Nậm Tàng đã được tổ chức tập huấn tại AmiFarm, tiểu khu 34 Tân Lập, Mộc Châu.

 

Tham gia buổi tập huấn, các nhóm được giới thiệu đầy đủ về các vấn đề quan trọng của thị trường hiện nay; những cơ hội, khó khăn trong việc tiếp cận thị trường trong nước và xuất khẩu để các nhóm đưa ra những chiến lược sản xuất, kinh doanh cho đơn vị. Tiếp đó, VietFarm giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn VietFarm, những tiêu chí đánh giá nhằm các đơn vị dễ dàng tiếp cận bộ tiêu chuẩn hơn.

 

 

Ngoài việc giới thiệu về Tiêu chuẩn VietFarm, các nhóm còn được thực hành tự đánh giá năng lực của đơn vị dựa trên các tiêu chí của VietFarm. Các tổ nhóm hợp tác đã trao đổi tích cực nhằm đánh giá năng lực của nhóm và cam kết thực hành sản xuất kinh doanh theo tiêu chuẩn VietFarm, nhằm đạt được tiêu chuẩn VietFarm trong thời gian sớm nhất.

 

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng