VIETFARM TẬP HUẤN TẠI XÓM SƯNG – HÒA BÌNH

Trong 2 ngày 09 và 10 tháng 7 năm 2020, Công ty VietFarm Services đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) tổ chức tập huấn cho 30 người của nhóm nông dân tại xóm Sưng – xã Cao Sơn – huyện Đà Bắc – tỉnh Hòa Bình.

RIC là tổ chức khoa học và công nghệ phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Trong 11 năm qua, RIC đã hỗ trợ các cộng đồng địa phương thực hiện gần 1.000 tiểu dự án/sáng kiến trong các lĩnh vực: xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ, quản lý đất đai, rừng và tài nguyên thiên nhiên (phân bổ đất lâm trường, quản lý rừng dựa vào cộng đồng), sinh kế bền vững (các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, chuỗi giá trị)

Lớp tập huấn có các nội dung:

  •  Nguyên tắc và lợi ích của việc thành lập nhóm/ tổ hợp tác
  • Phương pháp tổ chức, điều lệ hoạt động và phân chia lợi ích của nhóm sản xuất.
  •  Kế hoạch và tiến độ thực hiện việc xây dựng tổ hợp tác sản xuất chè Shan tuyết cổ thụ xóm Sưng.
  • Xây dựng thương hiệu, marketing và phát triển thị trường cho sản phẩm chè Shan cổ thụ xóm Sưng

Nhóm nông dân tại xóm Sưng – xã Cao Sơn – huyện Đà Bắc – tỉnh Hòa Bình là nhóm 100% người dân tộc Dao Tiền sống tại vùng núi cao của xã Cao Sơn – huyện Đà Bắc – tỉnh Hòa Bình, những người đang sản xuất chè Shan tuyết cổ thụ từ 70 đến 100 năm tuổi.

Các nông dân tham dự tập huấn đã hiểu rõ các phương pháp hoạt động của tổ hợp tác, quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên trong tổ, được trực tiếp thảo luận và tham gia vào việc xây dựng quy chế hoạt động của tổ hợp tác sản xuất chè Shan tuyết cổ thụ xóm Sưng.

Mọi người đều hào hứng tham gia vào việc thành lập tổ hợp tác và nhất trí đẩy mạnh sản xuất sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ của mình theo tiêu chuẩn VietFarm

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng